Gemeenteraad begint aan nieuw vergaderseizoen

Dit item is verlopen op 28-09-2019.
28 augustus 2019 – Het nieuwe vergaderseizoen van de gemeenteraad begint volgende week weer met de reguliere commissievergaderingen.

De commissie Sociaal Domein en Wonen komt op dinsdag 3 september voor de eerste keer na het zomerreces weer bij elkaar. Het Delfts Kwartiertje begint die avond om 19.45 uur, gevolgd door de procedurevergadering om 20.00 uur en de overlegvergadering, zoals gebruikelijk, rond 20.15 uur.

De commissie Economie, Financiën en Bestuur vergadert volgende week op donderdag 5 september. De overlegvergadering van deze commissie gaat niet door, maar de procedurevergadering wel. Die vergadering start om 20.00 uur.

De commissie Ruimte en Verkeer begint het nieuwe seizoen op dinsdag 10 september om 19.45 uur met het Delfts Kwartiertje, om 20.00 uur gevolgd door de procedurevergadering en aansluitend vanaf 20.15 uur de overlegvergadering.

Pagina opties