Gemeenteraad aan de slag met programmabegroting

Dit item is verlopen op 05-10-2011.

5 september 2011 - De gemeenteraad kan zich de komende weken opmaken voor de behandeling van de programmabegroting 2012-2015. Afgelopen vrijdag heeft het college de begroting naar de gemeenteraad gestuurd.

Dat de financiële vooruitzichten niet rooskleurig zijn bleek eerder dit jaar uit de Kaderbrief 2011 die door de raad werd behandeld. De financiële risico’s die Delft loopt blijven hoog, maar aanvullende bezuinigingen boven op de 34 miljoen euro die door de gemeenteraad vorig jaar werden vastgesteld, zijn volgens het college van B en W niet nodig. De bezuinigingen moeten echter de komende jaren wel ingevuld worden.

De begroting 2012 wordt door de gemeenteraad in verschillende vergaderingen besproken. Op dinsdag 25 oktober vinden vanaf 19.00 uur de algemene beschouwingen plaats. Op donderdag 27 oktober en dinsdag 1 november worden vanaf 19.30 uur de begrotingscommissies gehouden. In de raadsvergadering op donderdag 10 november wordt vanaf 20.00 uur de programmabegroting vastgesteld.

Lees meer: Programmabegroting 2012-2015

Pagina opties