Fractiewissels in eerste raad na zomerreces

Dit item is verlopen op 23-10-2019.
23 september 2019 – In de eerste raadsvergadering na het zomerreces op donderdag 26 september nemen Wim Hamelink (SP) en Bart Smals (VVD) afscheid als raadslid. Marjon Kok (SP) en Tessa van den Berg (VVD) worden aan het begin van de vergadering benoemd als hun opvolgers.

De raad bespreekt in deze vergadering onder meer het voorstel van het college om mobiliteitshub(s) toe te voegen aan het programma Nieuw Delft. De fractie van het CDA overweegt een amendement bij dit voorstel. De fracties van PvdA, GroenLinks, D66 en STIP overwegen bij het voorstel Uitbreiding parkeergebieden D en E en diverse aanpassingen parkeerverordening een amendement om direct betaald parkeren in te voeren in de Wilgenlaan. 

Bij het agendapunt over de besteding van de decentralisatieuitkering actieprogramma één tegen eenzaamheid hebben VVD en CDA en de fracties van ChristenUnie, Stadsbelangen delft en Onafhankelijk Delft laten weten dat ze wellicht moties indienen.

De fracties van CDA en VVD overwegen moties bij de bespreking van de voortgang Sociaal Uitzendbureau en de SP heeft een motie aangekondigd bij de impactanalyse verstedelijkingsopgave Delft 2040 ruimte voor keuzes.

Naast de benoeming van de nieuwe raadsleden wordt Casper Kroes (VVD) benoemd tot commissielid. Hij vult in de VVD-fractie de plek op van Tessa van den Berg die raadslid wordt. 

De raadsvergadering begint aanstaande donderdag om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt. Belangstellenden kunnen de vergadering in het stadhuis bijwonen of thuis rechtstreeks bekijken via de webcast.

Agenda raadsvergadering          

Pagina opties