Fracties vullen raadsagenda met moties

Dit item is verlopen op 13-06-2019.
13 mei 2019 – Voor de agenda van de raadsvergadering op donderdag 16 mei zijn door veel partijen moties aangekondigd om iets gedaan te krijgen van het college of omdat ze de plannen van het college na de behandeling in de commissie verder met hun eigen fractie wilden bespreken.

Het voorstel Aankoop grond en opstallen Gele Scheikunde (Prins Bernhardlaan) werd door Stadsbelangen Delft, CDA, GroenLinks en ChristenUnie mee terug genomen naar de fractie. STIP deed dat met het voorstel Vaststellen sneltoetscriteria zonnepanelen.

Bij het Plan van aanpak Warmteplan Delft 2021 wil STIP een motie indienen. STIP en GroenLinks overwegen ook een motie in te dienen bij de brief van het college over de stand van zaken aandeelhouderschap Eneco.

Moties worden eveneens overwogen bij de Klimaatadaptatiestrategie Delft door de fracties van CDA, D66, ChristenUnie en Onafhankelijk Delft. STIP en GroenLinks namen dit onderwerp mee terug naar hun fractie. SP en Stadsbelangen Delft namen het onderwerp Verplaatsing Laga voor verdere bespreking mee terug naar hun fractie.

De raadsvergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks bekijken via de webcast.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties