Fracties mogen zegje doen over coalitieakkoord

Dit item is verlopen op 07-07-2018.
7 juni 2018 - ‘De toekomst in uitvoering’ is de titel die GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA hebben gegeven aan het coalitieakkoord, waarin ze hun plannen en beleidsvoornemens voor de komende vier jaar hebben verwoord. Alle fracties krijgen in de raadsvergadering op woensdag 13 juni, na een toelichting van de formerende partijen, de kans om te reageren op het dit akkoord.

Voorafgaand aan het debat neemt de raad afscheid van de wethouders Aletta Hekker (D66), Ferrie Förster (STIP), Lennart Harpe (VVD) en Raimond de Prez (PvdA). De nieuwe wethoudersploeg die in deze vergadering wordt benoemd, bestaat naast blijvend wethouder Stephan Brandligt (GroenLinks) uit Bas Vollebregt (STIP), Martina Huijsmans (D66), Hatte van der Woude (VVD) en Karin Schrederhof (PvdA).

Als de raad instemt met deze kandidaten, betekent dit dat Martina Huijsmans haar raadszetel inruilt voor een plek aan de collegetafel. Haar opvolger in de fractie van D66 zal ook in deze raadsvergadering worden geïnstalleerd.

De raadsvergadering begint 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties