Fracties mogen zegje doen over coalitieakkoord

Dit item is verlopen op 10-06-2014.
10 mei 2014 - Delft verdient het! is de titel die D66, STIP, GroenLinks, PvdA en VVD hebben gegeven aan het coalitieakkoord, waarin ze hun plannen en beleidsvoornemens voor de komende vier hebben verwoord. Alle fracties krijgen in de raadsvergadering op donderdag 15 mei na een toelichting van de formerende partijen de kans te reageren op het coalitieakkoord.

Voorafgaand aan deze vergadering neemt de raad afscheid van de wethouders Pieter Guldemond (STIP) en Milène Junius (CDA). De nieuwe wethoudersploeg die donderdag wordt geïnstalleerd bestaat uit Aletta Hekker (D66), Ferrie Förster (STIP), Stephan Brandligt (GroenLinks), Raimond de Prez (PvdA) en Lennart Harpe (VVD).

Omdat de demissionair-wethouders Brandligt en De Prez nu nog in raad zitten, worden zij als raadslid opgevolgd door respectievelijk Frank van Vliet (GroenLinks) en Bert Brehm (PvdA). Beide fracties laten ook een nieuw commissielid/niet-raadslid benoemen.  GroenLinks draagt hiertoe Dominique Bentvelsen voor en PvdA-fractie Anco Sesselaar.

STIP-raadslid Anne Viruly heeft aangekondigd dat ze op 15 mei voor het laatst in de raad zit. Zij maakte bekend dat STIP Dorris Derksen voordraagt om als opvolger van Viruly benoemd te worden.

De raadsvergadering begint 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties