Fracties agenderen Energieperspectief 2050

Dit item is verlopen op 18-12-2019.
18 november 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op dinsdag 19 november op verzoek van de fracties van GroenLinks, STIP, ChristenUnie en CDA het Energieperspectief 2050 regio Rotterdam – Den Haag besproken.

Dit onderwerp is door de fracties geagendeerd, omdat ze van het college willen weten hoe de raad betrokken blijft bij de Regionale Energiestrategie. Daarnaast willen ze het college suggestie meegeven voor de verdere ontwikkeling van deze strategie.

Daarnaast bespreekt de commissie het Bestemmingsplan Harnaschpolder aanpassing 2018 en de Voortgangsrapportage Nieuw Delft tweede en derde kwartaal 2019. Verder staat de commissie stil bij de bestuurlijke stand van zaken in Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De commissie Ruimte en Verkeer begint dinsdagavond om 19.45 uur met het Delfts Kwartiertje, om 20.00 uur gevolgd door de procedurevergadering. De overlegvergadering begint aansluitend rond 20.15 uur.

Agenda Delfts Kwartiertje

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties