Extra vergadering commissie Ruimte en Verkeer

Dit item is verlopen op 17-07-2019.
17 juni 2018 – De commissie Ruimte en Verkeer houdt op dinsdag 18 juni vanaf 20.00 uur een extra overlegvergadering.

Op verzoek van het College hebben de agenderende fracties van PvdA, CDA en GroenLinks aangegeven in te kunnen stemmen met behandeling van de burgerbrief Gasthuislaan en de college-reactie op 2 juli aanstaande.  Het eventueel verschuiven van dit agendapunt wordt bij het vaststellen van de agenda van de commissie formeel bekrachtigd.

De fracties van Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft en ChristenUnie hebben gevraagd om bespreking van het vastgesteld bedrijfsplan 2019-2022 Parkeren in Delft van ParkerenDelft B.V. de fracties willen aanvullende vragen stellen aan het college.

Verder buigt de commissie zich over de verplaatsing van roeivereniging Laga naar de Nieuwe Haven in het Schieoeversgebied.  

Agenda extra overlegvergadering

Pagina opties