Extra raad over verkamering en Eneco

Dit item is verlopen op 23-11-2017.
23 oktober 2017 – In een extra vergadering op dinsdag 24 oktober behandelt de gemeenteraad vanaf 20.00 uur onder meer maatregelen om verkamering te beperken en het wel of niet verkopen van de Eneco-aandelen.

Door een omzettingsvergunning in te voeren voor woningen vanaf 265.000 euro en andere maatregelen wil de gemeente meer grip krijgen op de studentenhuisvesting. De gemeenteraad moet hiervoor instemmen met een wijziging van de Nieuwe Huisvestingsverordening Delft 2015. Bij dit onderwerp door de fracties van STIP, CDA, ChristenUnie en SP amendementen en moties aangekondigd.

In deze extra raadsvergadering praat de gemeenteraad verder over het voorstel van het college om een principebesluit te nemen over de afbouw van het gemeentelijke aandelenpakket in Eneco. In de commissievergadering tekende zich een meerderheid van de fracties af die de aandelen wil behouden.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties