Extra inspraakavond live op deze website

Dit item is verlopen op 01-11-2010.

01 oktober 2010 - De extra inspraakavond van de commissie Algemeen kan maandag 4 oktober rechtstreeks via deze website worden bekeken. De uitzending begint om 20.00 uur. 

Met deze inspraakavond zet de gemeenteraad de eerste stap naar de vergadering van 4 november 2010, waarin de programmabegroting wordt vastgesteld. Het college van b en w heeft de gemeenteraad voorgesteld voor een bedrag van 30 miljoen euro te bezuinigen, te investeren en te hervormen.

Aanstaande maandag kunnen alle bewoners, bedrijven en instellingen van Delft hun zegje doen over de begrotingsplannen van het college. Dat kan ook daarna, tijdens de commissievergaderingen op 28 oktober aanstaande. De vier commissies adviseren de gemeenteraad die avond over de voorgestelde begroting.

Tijdens de raadsvergadering op 4 november kunnen er geen inspraakreacties meer worden gegeven. Dan is het aan de gemeenteraad om de programmabegroting al dan niet gewijzigd vast te stellen.

Ga voor de videobeelden van de inspraakavond naar de rubriek Raad in beeld.

 

Pagina opties