Extra commissievergaderingen en inspreekuur

26 juni 2020 - De raad heeft ook deze week niet genoeg aan één vergaderavond. Op dinsdag 30 juni houden de commissie Sociaal Domein en Wonen en de commissie Ruimte en Verkeer extra oordeelsvormende vergaderingen. Op donderdag 2 juli komt de commissie Algemeen bij elkaar.

In de extra vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen worden onder meer het Jaarverslag handhaven 2019 en de Evaluatie Sociaal Uitzendbureau besproken. Deze vergadering begint om 19.00 uur.

Digitaal inspreekuur

In de commissie Ruimte en Verkeer staat onder meer het voorstel Parkeertransitie op de rol. Deze vergadering begint aansluitend rond 21.00 uur. Voorafgaand aan deze extra overlegvergadering wordt vanaf 19:00 uur een digitaal inspreekuur over het voorstel Parkeertransitie gehouden.

De commissie Algemeen buigt zich op 2 juli vanaf 20.00 uur onder meer over de Kaderbrief 2020. In de kaderbrief schetst het college de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren. De brief geldt als de opmaat naar de programmabegroting 2021-2024, die na de zomer wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De fracties geven in deze vergadering hun bespiegelingen op de kaderbrief.

Aanmelden inspreken                                                                  

Als u wilt inspreken, kunt u dat digitaal doen tijdens de vergadering. U dient zich dan op de dag van de vergadering voor 12.00 uur aan te melden via griffie@delft.nl. Wanneer u wilt inspreken op de parkeertransitie in de commissie Ruimte en Verkeer kunt u zich aanmelden bij de commissiegriffier.

Nadat u zich hebt aangemeld, ontvangt u een bevestiging en instructies van de griffie zodat u kunt deelnemen aan de digitale inspreeksessie. Indien u onverhoopt door het strak afgestelde spamfilter van de gemeente binnen 24 uur na uw aanmelding geen bevestiging hebt ontvangen, kunt u de griffie bellen via 015 - 260 2416.

U kunt uw inspreekbijdrage ook mailen naar de griffie. Uw tekst wordt dan voorgelezen door de voorzitter van de commissie.

De publieke tribune in de raadszaal blijft voorlopig gesloten. Pers en publiek kunnen deze vergadering rechtstreeks via de webcast bekijken.

Pagina opties