Eerste reguliere vergadering nieuwe raad

Dit item is verlopen op 23-05-2018.
23 april 2018 – De gemeenteraad van Delft houdt op dinsdag 24 april vanaf 20.00 uur in de raadszaal zijn eerste reguliere vergadering.

In deze vergadering worden onder meer de leden benoemd van de diverse raadscommissies en samenwerkingsverbanden. De raad bespreekt voorts het voorstel Parkeeroplossing voor verenigingen. Bij dit voorstel zijn door diverse fracties amendementen en moties aangekondigd.

De SP wil een motie indienen bij de halfjaarrapportage programma statushouders. Deze brief van het college is door de ChristenUnie na het debat in de commissievergadering mee teruggenomen naar de fractie.

De ChristenUnie en Onafhankelijk Delft hebben in de commissievergadering ook de collegebrief over de H4 Inkoopstrategie Wmo mee teruggenomen. Wellicht dat dat intern beraad in de fracties heeft geleid tot het opstellen van moties.

De raadsvergadering is openbaar. Belangstellenden kunnen de vergadering op de publieke tribune in de raadszaal volgen of thuis via de webcast.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties