Eerste bijeenkomst gebiedsontwikkeling Spoorzone

Dit item is verlopen op 09-03-2012.
09 februari 2012 - De eerste van drie bijeenkomsten over de gebiedsontwikkeling in de Spoorzone wordt op dinsdag 14 februari 2012 om 20.00 uur gehouden in de raadszaal.

Naast de oproep van de werkgroep Gebiedsontwikkeling Spoorzone aan iedereen om plannen en ideeën voor bouwplannen in te dienen, laat de raadscommissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte zich uitgebreid informeren over de bouwmogelijkheden in het gebied. Aan de hand van presentaties over de juridische en planologische kaders wil de commissie een beeld krijgen van waar en wat er gebouwd kan worden in de Spoorzone.

Over de aanleiding van de nieuwe ingeslagen weg en het nieuwe integrale ontwikkelconcept voor de Spoorzone wordt de commissie bijgepraat door Rosie Severens. Marlies van Arendonk geeft de commissie een toelichting op de ruimtelijke en juridische kaders in het huidige contract met OCSD. Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten bij Bouwfonds Ontwikkeling Friso de Zeeuw geeft een presentatie over de kansen en risico’s van het nieuwe integrale ontwikkelconcept voor het Spoorzonegebied. Na de pauze gaat Marlies van Arendonk verder in op de planologische en juridische kaders die nodig zijn voor het nieuwe ontwikkelconcept. De commissie gaat daarna in discussie om tot een mening te kunnen komen.

De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk en kan ook rechtstreeks worden bekeken via de webcast op deze website.

Pagina opties