Donderdag raadsdag met jeugdhulp en omgevingswet

Dit item is verlopen op 20-02-2020.
20 januari 2020 – De commissie Sociaal Domein en Wonen buigt zich in de oordeelsvormende vergadering  op donderdag 23 januari onder meer over de ontwikkelingen in de jeugdhulp, terwijl de commissie Ruimte en Verkeer zich die avond een beeld vormt van de Omgevingsvisie.

De commissie Ruimte en Verkeer doet dat vanaf 20.00 uur in de commissiekamer in het stadhuis op de Markt. Tussen 19.00 en 20.00 uur geeft stadsbouwmeester Tako Postma aan deze commissie een presentatie van zijn eerste 100 dagen in Delft.

De commissie Sociaal Domein en Wonen vergadert vanaf 19.00 uur in de raadszaal. Na het Delfts Kwartiertje en de procedurevergadering bespreekt de commissie in de overlegvergadering naast de jeugdhulp ook de bestuurlijke reactie op de GGD-quickscan bij Perspektief. Verder overlegt de commissie over het actieplan middenhuur en de prestatieafspraken voor 2020 met de grote corporaties.

Agenda beeldvorming Ruimte en Verkeer

Agenda oordeelsvorming Sociaal Domein en Wonen

Pagina opties