Donderdag raadsdag aangepast

17 maart 2020 – De oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur gaat op donderdag 19 maart niet door. De burgemeester had al bepaald dat de beeldvormende activiteiten van de commissie op donderdag raadsdag voorlopig allemaal worden geschrapt.

Ook voor volgende week donderdag 26 maart ziet het programma er anders uit. Op die avond zou de commissie Sociaal Domein en Wonen haar oordeelsvormende vergadering houden. De meest relevante onderwerpen uit die vergadering worden met de meest relevante onderwerpen van de commissie Economie, Financiën en Bestuur samengevoegd in een oordeelsvormende vergadering van de commissie Algemeen. Deze vergadering begint om 20.00 uur.

Ook in de raadsvergadering die -  onder voorbehoud - op donderdag 2 april wordt gehouden, wordt alleen over de noodzakelijke onderwerpen een besluit genomen.

Belangstellenden wordt vriendelijk gevraagd om de vergaderingen via de webcast te volgen. De publieke tribune is gesloten.

Inspreken kan wel tijdens de oordeelsvormende commissievergaderingen. Maar als u wilt inspreken en liever niet naar het stadhuis komt, kunt u dit ook schriftelijk doen. Uw bijdrage kunt u mailen naar griffie@delft.nl

Pagina opties