Donderdag is voortaan raadsdag

Dit item is verlopen op 10-02-2020.
10 januari 2020 – De gemeenteraad van Delft is het nieuwe decennium op donderdag 9 januari begonnen met een nieuwe manier van vergaderen. Voortaan wordt wekelijks op donderdagavond vergaderd en dat betekent voor alle raads- en commissieleden en andere bewoners van Delft: donderdag raadsdag.

De nieuwe manier van vergaderen vloeit voort uit de wens van de raad om het debat te verlevendigen en de stad meer te betrekken bij het besluitvormingsproces. Deze nieuwe vergaderstructuur is gebaseerd op het BOB-model. BOB is de afkorting van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

Beeldvorming

De raadscommissies doen bijvoorbeeld aan beeldvorming door stukken te lezen, op bezoek te gaan, in gesprek te gaan en vragen te stellen aan elkaar, de inwoners, betrokkenen, deskundigen, het college en de ambtenaren. In deze fase nemen de raads- en commissieleden geen standpunten in en gaan ze ook niet met elkaar in discussie.

De leden van de commissie Economie, Financiën en Bestuur beten donderdagavond het spits af met hun eerste beeldvormende bijeenkomst over incidentele festiviteiten. De commissieleden gingen niet met elkaar in debat maar keken en luisterden naar een ambtelijke presentatie over de evaluatie incidentele festiviteiten en het daaropvolgende gesprek tussen 22 belanghebbenden, waaronder horecaondernemers, muzikanten en bewoners. De commissie bespreekt dit onderwerp op donderdag 16 januari in de oordeelsvormende vergadering.

De commissie Sociaal Domein en Wonen had voor deze avond geen beeldvormende bijeenkomst op de agenda staan.

Oordeelsvorming

De oordeelsvorming gebeurt in commissievergaderingen. In deze fase nemen de commissie- en raadsleden een voorlopig standpunt in. Zij wisselen argumenten uit en proberen elkaar te overtuigen. De commissie Ruimte en Verkeer hield in de raadszaal donderdag zijn eerste oordeelsvormende vergadering. Bij gebrek aan overlegonderwerpen, bleef deze vergadering echter beperkt tot een Delfts Kwartiertje.

In dat kwartiertje hadden de fracties van STIP en CDA vragen voor wethouder Martina Huijsmans over het fietsparkeren in de binnenstad van Delft en met name over het realiseren van extra parkeerplekken voor fietsers, zoals in een paar leegstaande panden. De wethouder liet het CDA weten dat het pand dat de gemeente op het oog heeft om er fietsen te kunnen stallen voor langer dan een jaar in gebruik wil nemen. STIP liet weten tevreden te zijn over de samenwerking met de ondernemers in de zoektocht naar mogelijke parkeerruimte voor fietsers. De fractie adviseerde de wethouder het gebruik van de extra stallingsmogelijkheden via de ondernemers en social media breder onder de aandacht te brengen.    

Op de rondvraag van Onafhankelijk Delft over de maatregelen om gevaarlijke verkeerssituaties in de Spoorzone aan te pakken, zei wethouder Huijsmans dat de raad hierover begin tweede kwartaal of eerder een planning plus een update kan verwachten.

Besluitvorming

In het nieuwe vergadermodel is een onderdeel onveranderd gebleven en dat is de besluitvorming. De gemeenteraad komt elke vier weken, na oordeelsvormende commissievergaderingen, bij elkaar om besluiten te nemen. Net als de commissievergaderingen, zijn de raadsvergaderingen, in de regel openbaar. De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 30 januari.

Pagina opties