Delftse Rekenkamer presenteert quick scan

Dit item is verlopen op 05-01-2015.
5 december 2014 - De Delftse Rekenkamer (DRK) heeft een quick scan uitgevoerd naar het proces rondom de realisatie van bezuinigingen uit de vorige bestuursperiode. Het rapport wordt maandag 8 december toegelicht tijdens een presentatie voor Delftse raads- en commissieleden.

Het rapport met bijbehorend raadsvoorstel omvat conclusies en aanbevelingen, waaruit de gemeenteraad en het college lessen voor de toekomst kunnen trekken. De presentatie kan maandagavond van 19.15 tot 20.00 uur rechtstreeks worden bekeken via de webcast.

Na deze technische toelichting wordt het rapport politiekinhoudelijk besproken met het college in de begrotingscommissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 11 december, waarna behandeling in de raad van 18 december volgt.

Pagina opties