Delft zoekt een nieuwe burgemeester

Dit item is verlopen op 06-12-2015.
6 november 2015 - Burgemeester Bas Verkerk neemt op 15 juli 2016 afscheid van Delft. De Commissaris van de Koning, de heer Smit, gaat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviseren de vacature voor een kroonbenoemde burgemeester van Delft op korte termijn open te stellen. Dit is voor de Delftse gemeenteraad het startsein voor de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester.

De eerste stap is het vaststellen van een profielschets. Inwoners, ondernemers en instellingen kunnen wensen voor deze profielschets tot 25 november insturen naar griffie@delft.nl of postbus 78 2600 ME Delft onder vermelding van ‘profielschets burgemeester’.  

De schets zal op donderdag 10 december aanstaande door de gemeenteraad worden vastgesteld en aangeboden aan de Commissaris van de Koning. In deze vergadering wordt ook de vertrouwenscommissie benoemd. De vertrouwenscommissie draagt uiteindelijk twee kandidaten voor aan de raad. Na bekrachtiging door de raad wordt de eerste kandidaat bekendgemaakt. Hierna draagt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kandidaat met instemming van de ministerraad voor aan de Koning. Daarna volgt de installatie en beëdiging van de nieuwe burgemeester door de Commissaris van de Koning in de gemeenteraad van Delft.

Pagina opties