Delft kan op zoek naar stadsbouwmeester

Dit item is verlopen op 19-03-2010.

19 februari 2010 - In de laatste vergadering van deze raadsperiode heeft de gemeenteraad van Delft donderdag 18 februari onder meer ingestemd met de aanstelling van een stadsbouwmeester en de start van de herontwikkeling van de Gasthuisplaats.

De stadsbouwmeester kan volgens wethouder Anne Koning partijen bij elkaar brengen en ervoor zorgen dat afzonderlijke bouwprojecten in Delft kwalitatief gezien onderling niet van elkaar verschillen. Voor het CDA was die uitleg niet voldoende. Die partij zei de welstandkaders te missen waarbinnen een stadsbouwmeester moet opereren. Net als Leefbaar Delft, SP en Onafhankelijk Delft stemde de CDA-fractie tegen het voorstel dat voortvloeit uit een motie die vorig jaar door PvdA, VVD en STIP werd aangenomen. Een meerderheid van de raad ziet de stadsarchitect graag komen.
De VVD ziet de meerwaarde van deze functionaris in het feit dat hij of zij zich ook met de openbare ruimte zal bezighouden. GroenLinks kijkt onder meer uit naar de onafhankelijke blik van de stadsbouwmeester en de PvdA ziet de functie ook als een investering die voor een belangrijk deel terug verdiend kan worden.


Gasthuisplaats

Via een breed gedragen motie van PvdA, VVD, STIP, GroenLinks, CDA en D66 kunnen bouwplannen op de Gasthuisplaats nu concreet worden uitgewerkt. In de nota Ontwikkeling Gasthuisplaats achtte het college van B en W dat niet mogelijk, omdat een financieel gat van 1,5 miljoen euro dreigde. Onder meer door de voorwaarde dat voor de 82 vergunningparkeerplekken een ondergrondse parkeergarage gebouwd zou moeten worden. In de motie is die voorwaarde losgelaten, zodat de plannen nu zonder een financieel tekort uitgevoerd zouden kunnen worden. De motie, die niet werd gesteund door Stadsbelangen, Onafhankelijk Delft en ChristenUnie/SGP, roept het college op zich in te spannen de weggevallen parkeerplekken de komende jaren in de binnenstad te compenseren. Die oproep ging Stadsbelangen niet ver genoeg. Die fractie concludeerde dat zo’n inspanningsverplichting ook kan betekenen dat het college na een paar jaar zoeken concludeert dat die plekken niet te vinden zijn. Wethouder Lian Merkx liet weten de motie te omarmen en dat na 40 jaar discussie het college niet kan wachten om aan de slag te gaan met de Gasthuisplaats. Op vragen uit de raad over de mogelijkheid van een tijdelijk budgethotel in het oude Gasthuis merkte ze op dat hierover gesproken wordt met de initiatiefnemer.


Waterbrief

Een ruime meerderheid van de raad, op de SP na, liet donderdag weten zich te kunnen vinden in de gewijzigde rapportage programmatische aanpak Water III. Deze zogenaamde waterbrief beschrijft wat de gemeente op het gebied van waterbeleid de afgelopen drie jaar heeft bereikt in Delft. De VVD-fractie stelde vast dat als de nieuwe raad de waterplannen via de ingeslagen weg uitwerkt, Delft over een paar jaar bruist.


Cofinanciering

Met SP en Leefbaar Delft als enige tegenstemmers ging de gemeenteraad ook akkoord met de cofinanciering van 700.000 euro voor het binnenhalen van een Europese EFRO-subsidie voor de Bioprocess Pilot Facility. De TU Delft vroeg dit bedrag om de DSM-site in Delft Noord om te bouwen tot een open innovatiecampus. Dit moet gebeuren door een consortium van 23 partijen, waaronder DSM. Met het project is een totale investering van 150 miljoen euro gemoeid. DSM wil op het terrein een witte-biotechnologie-proeffabriek neerzetten waarin resultaten van wetenschappelijk onderzoek kunnen worden uitgewerkt tot concrete producten. Leefbaar Delft en SP vonden dat de gemeente geen bedrijven op een dergelijke manier moet subsidiëren. Een meerderheid van de raad steunde het voorstel van harte, omdat het project een enorme spin-off in het vooruitzicht stelt van kennis en nieuwe banen.


Traktatie

De raad stond voorts even stil bij het tienjarig bestaan van de ChristenUnie. De partij, met wortels in RPF en GPV, vierde dat met een chocolade traktatie voor de collega-raadsleden. Ook ging de gemeenteraad akkoord met de benoeming van de voorzitter en de leden van de referendumkamer en werd onder meer ingestemd met extra financiële middelen voor het loket kinderopvang en de rekenkamerrapporten DoeMee-onderzoek Jongerenwerk en Onderzoek Avalex.

Pagina opties