Delft heeft een nieuwe gemeenteraad

Dit item is verlopen op 29-04-2018.
29 maart 2018 - De 39 leden van de Delftse gemeenteraad zijn donderdag 29 maart geïnstalleerd. De raadsleden legden de eed of belofte af voor de komende raadsperiode.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn 23 raadsleden herkozen. De raad telt zestien nieuwe gezichten, waarvan er twee eerder raadslid waren en drie al eerder actief waren als commissielid. Elf raadsleden zijn nieuw in het hoogste bestuursorgaan van de stad.

De gemeenteraad van Delft telt sinds de verkiezingen 39 zetels. Dat aantal is gebaseerd op het inwonertal van een gemeente. Omdat Delft op 1 januari 2017 meer dan 100.000 inwoners telde, heeft de raad er twee zetels bij gekregen.

Voordat burgemeester Marja van Bijsterveldt van iedereen individueel de eed of belofte afnam, wees zij de raadsleden op hun rol en verantwoordelijkheden in en buiten de raadszaal. Daarbij refereerde ze onder meer naar het vele werk dat de raad te wachten staat, zoals de investeringen in de stad, de verdere ontwikkeling van Nieuw Delft, de duurzaamheidsopgave, de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en de bereikbaarheid van de stad.

Pagina opties