Delft heeft een nieuwe gemeenteraad

Dit item is verlopen op 27-04-2014.

27 maart 2014 – De 37 leden van de Delftse gemeenteraad zijn donderdag 27 maart geïnstalleerd. De raadsleden legden de eed of belofte af voor de komende raadsperiode.

21 Raadsleden zijn op 19 maart herkozen. De gemeenteraad telt zestien nieuwe gezichten, waarvan er drie demissionair wethouder zijn en drie al eerder actief waren als commissielid. Tien raadsleden zijn nieuw in het hoogste bestuursorgaan van de stad.

Voordat burgemeester Bas Verkerk van iedereen individueel de eed of belofte afnam, wees hij de raadsleden op hun rol en verantwoordelijkheden in en buiten de raadszaal. Daarbij refereerde hij onder meer naar het vele werk dat de raad te wachten staat, zoals de ontwikkeling van Nieuw Delft, de overheveling van rijkstaken naar de gemeente en het aan elkaar knopen van de nog steeds financieel korte eindjes in het gemeentelijk huishoudboekje.

Pagina opties