Debat over ISV-subsidies door naar de raad

Dit item is verlopen op 10-01-2011.

10 december 2010 - In de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid waren alle fracties positief over het voorstel van het college om de geldigheidsduur van het gemeentelijk rioleringsplan te verlengen. Dat moet wel omdat het volgens het college om technische redenen niet lukt voor het eind van dit jaar een nieuw plan te maken dat de gemeente verplicht is te hebben. Dat nieuwe plan is begin 2011 gereed.

Bij de bespreking over de uitvoering van de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek naar afvalinzamelaar Avalex liet wethouder Raimond de Prez op een vraag van de VVD weten dat Avalex niet echt klanten onder andere gemeenten werft. Zoetermeer is de enige kandidaat om tot de gemeenschappelijke regeling toe te treden. Op de kosten heeft dat weinig effect. Die worden volgens de wethouder vooral laag gehouden door de volumes die worden ingezameld. Komende maand krijgt de raad de halfjaarcijfers van Avalex. Vanaf dat moment wil de commissie Avalex jaarlijks op de agenda zetten.

De commissie heeft in een eerste termijn ook gesproken over de meerjarenraming van het investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2010-2014 (ISV). Wethouder De Prez verontschuldigde zich bij de commissie, omdat het voorstel zo laat naar de raad was gestuurd. Om voor subsidies voor stedelijke vernieuwingsprojecten zoals wonen boven winkels, aandachtsbuurten en cameratoezicht in aanmerking te komen moet Delft nog dit jaar dit voorstel hebben vastgesteld. Als dat niet gebeurt loopt de stad geld voor 2010 mis. Enkele fracties lieten weten het voorstel verder in de fractie te willen bespreken. GroenLinks, D66 en PvdA spraken van een helder verhaal dat laat zien voor welke vernieuwingsprojecten geld nodig is. Deze projecten vloeien voort uit het Delfts Ontwikkelingsprogramma 2010-2019. De wethouder beaamde een opmerking van GroenLinks dat vanaf 2015 gekeken moet worden naar andere middelen om dit programma uit te voeren omdat het niet waarschijnlijk is dat er vanaf dat jaar nog langer ISV-subsidies aangevraagd kunnen worden. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel in tweede termijn verder tijdens de vergadering van aanstaande donderdag.

Pagina opties