Debat levert aarzelend bezuinigingsideeën op

Dit item is verlopen op 20-09-2010.

20 augustus 2010 – Met een college in de ‘luisterstand’, coalitiepartijen wijzend naar het coalitieakkoord en oppositiepartijen die schoorvoetend met begrotingsideeën kwamen, beleefde de commissie Algemeen donderdag 20 augustus een debat over de hervormingsagenda dat voor de één teleurstellend was en voor de ander nuttige informatie opleverde.

De oppositie van onder meer VVD, Stadsbelangen, SP en Onafhankelijk Delft was teleurgesteld in het ‘magere’ voorstel dat het college aan de commissie had voorgelegd. Eigenlijk geen voorstel, maar een brede uitleg over de totstandkoming van het bestuursprogramma. Een nieuw middel voor de gemeenteraad om aan de hand van meetbare doelen te zien of het college de gestelde ambities de komende jaren wel waarmaakt. Wat die ambities concreet zijn, daar wilde het college, noch de coalitiepartijen donderdag iets over kwijt. De VVD-fractie vond dat, 119 dagen na de vorming van het college, een karig resultaat.
 

Begroting

Wethouder Lucas Vokurka (Financiën) gaf de commissie een beeld van hoe de hervormings-, bezuinigings-, en investeringsplannen van het college tot stand komen. De gemeente staat een bezuiniging van 30 miljoen euro te wachten. Hoe het college dat wil gaat doen, komt in het bestuursprogramma dat, samen met de begroting voor 2011, op 17 september wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Over concrete ombuigingen liet Vokurka zich niet uit. “Het college zit hier om te luisteren.”

Aan het begin van het debat viel er echter weinig te luisteren omdat de coalitiepartijen, waaronder D66, voor hun wensen en ideeën verwezen naar het op 22 april gepresenteerde coalitieakkoord. Dat was tegen het zere been van Stadsbelangen. “Dan vraag ik me het nut van verdere discussie af”, zei Aad Meuleman gepikeerd. Voor hem was dit het bewijs dat het dualisme lokaal is mislukt. Na wat over en weer gesteggel kwamen echter de meeste partijen wel met ideeën die het college kan meenemen in het bestuursprogramma en wellicht kan verwerken in de begroting.
 

Geduld

De VVD-fractie hield het kruit droog. “We vinden dat het college eerst zelf kleur moet bekennen. We moeten geduld hebben tot 17 september. Nog 29 nachtjes slapen.”
Bespaar op de luxe, adviseerde de SP het college. “Zorg voor meer politie op straat, in plaats van minder. Breid budgethulp uit en zorg voor een duurzame oplossing voor het energiegebruik in gebouwen.” Coalitiepartij GroenLinks benadrukte dat het college de kwetsbare groepen moet ontzien en dat er een visie nodig is om Delft meer stadskracht te geven. Ook de PvdA vroeg om zo’n visie en om een verklaring van de bezuinigingen. Wethouder Vokurka zegde toe dat hij op 17 september ook een visie voor de gemeenteraad heeft.
 

Opschorten

Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft zouden de bouw van het nieuwe stadskantoor willen opschorten. Leefbaar Delft wil verder een kwart minder ambtenaren, Breed Welzijn Delft korten of afschaffen en meer zelfbestuur in de buurthuizen. Onafhankelijk Delft liet weten tegen bezuinigingen in sport en recreatie te zijn.


Vangnet

Joëlle Gooijer van de ChristenUnie benadrukte dat het college zich bij de ombuigingen moet richten op het definiëren en voorkomen van ongewenste uitkomsten in plaats van op het sturen op gewenste uitkomsten en het bereiken van positief geformuleerde doelen. Het maatschappelijk middenveld moet volgens de ChristenUnie zich weer richten op de noden en niet op de regels die de overheid stelt. De ChristenUnie is ook voor het schrappen van evenementen, het werk van BWD moet kritisch worden bekeken, net als het nieuwe stadskantoor en de gemeente moet nieuwe projecten zoals de museumfabriek heroverwegen.
 

Basisscenario

Stadsbelangen vindt dat de gemeente eerst een basisscenario moet uitstippelen. Wim de Koning (Stadsbelangen) legde uit dat eerst de wettelijke taken moeten worden ingevuld. Daarna kan worden gekeken wat de gemeente eventueel extra kan doen. Projecten zoals de versmalling van de Voorhofdreef kunnen wat Stadsbelangen betreft worden uitgesteld. Er kan worden gesneden in subsidies voor bijvoorbeeld straatfeesten, er moet volgens Stadsbelangen realistischer worden begroot en de bestemmingsreserves moeten bekeken worden. Er mag van Stadsbelangen niet bezuinigd worden op de bereikbaarheid van de binnenstad en op veiligheid.


Talentontwikkeling

STIP gaf het college de waarschuwing mee dat de forse ingreep van 30 miljoen geen harde stad mag maken. Het CDA vindt dat de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van talentontwikkeling. De PvdA hoopt op bezuinigingen die voortkomen uit een toekomstbestendig perspectief op de stad.

Na het onderlinge debat concludeerde wethouder Vokurka dat het een boeiende avond was en dat hij tussen de regels door en ondanks schermutselingen toch wat ideeën had gehoord. Of die ideeën terugkomen in het bestuursprogramma wilde hij ondanks een verzoek van de SP niet zeggen.

Pagina opties