COT-rapport centraal in rondetafelgesprek

Dit item is verlopen op 03-03-2009.

3 februari 2009 – Voorafgaand aan de vergadering van de commissie Veiligheid, Stad en Milieu van donderdag 5 februari houdt de commissie vanaf 19.00 uur een rondetafelgesprek over het COT-rapport ‘Bouw bij Bouwkunde’. Dit gesprek vindt plaats in de commissiekamer van het Stadhuis. 

COT Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement verzorgt een presentatie voor de commissieleden. Zij kunnen naar aanleiding daarvan feitelijke vragen stellen. De inhoudelijke behandeling en de bestuurlijke reactie staan voor de commissievergadering van 5 maart op de agenda.

In de overlegvergadering van aanstaande donderdag bespreekt de commissie het duurzaamheidplan, klimaatplan en de nota Natuur- en Milieucommunicatie Delft. De behandeling begint rond 20.15 uur, na de procedurevergadering die om 20.00 uur in de commissiekamer begint. 

Pagina opties