Commissievergaderingen in teken van Kadernota

Dit item is verlopen op 07-06-2013.
7 mei 2013 - In de commissiecyclus van de maand mei staan de vergaderingen voor een groot deel in het teken van de Kadernota 2013. De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid trapt af op dinsdag 14 mei.

In de Kadernota schrijft het college onder meer dat aanvullende bezuinigingen nodig worden geacht op het lopende bezuinigingspakket van 45 miljoen euro. De nota dient als opmaat voor de Programmabegroting 2012-2015. De fracties krijgen in de commissievergaderingen de gelegenheid richtinggevende uitspraken te doen. De Kadernota 2013 wordt op 13 juni door de raad behandeld.

Insprekers kunnen in deze commissievergadering hun zegje doen over de onderwerpen: bestuur, stadsbeheer, milieu en duurzame ontwikkeling. Andere onderwerpen komen in de andere commissies aan bod. Als u wilt inspreken, kunt u zich van te voren aanmelden via griffie@delft.nl

In de overlegvergadering van deze commissie wordt op 14 mei verder nog gesproken over het opheffen van het naaktstrand Delftse Hout en over uitvoeringstaken bij milieutoezicht.

De procedurevergadering begint om 20.00 uur. Aansluitend, rond 20.15 uur, gaat de overlegvergadering van start. De commissievergaderingen worden gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties