Commissievergadering vol inspraak en participatie

Dit item is verlopen op 05-10-2012.
5 september 2012 – Bewoners worden in het vervolg nauwer betrokken bij de bezuinigingen op de speelplekken. Ze krijgen eerder de kans om samen met de gemeente te kijken naar alternatieve speelmogelijkheden.

Daarmee wordt voorkomen - zoals in de Medinastraat gebeurde - dat bewoners onaangenaam verrast worden door een brief waarin staat dat de speelplek gaat verdwijnen. Wethouder Raimond de Prez liet de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid dinsdag 4 september weten dat bewoners voortaan wordt uitgelegd dat er bezuinigd moet worden op speelvoorzieningen en dat de gemeente daarover met hen in gesprek wil.

Trapveldje

In het inspreekgedeelte van de overlegvergadering bleek dat die werkwijze al in gang is gezet. Twee bewoonsters van het Grabijnhof lieten de commissie weten dat in hun buurt een handtekeningenactie en bezwaren nodig waren om de gemeente te bewegen tot het vinden van een alternatieve oplossing voor het weghalen van het trapveldje in hun buurt. Na overleg met de buurt is besloten dat het trapveldje blijft en dat de speelplek aan de Schijflaan verhuist naar de Wielengahof. Daar is de sociale controle groter. Wethouder De Prez maakte ook bekend dat hij de bewoners in de Medinastraat deze week laat weten dat het trapveldje in hun straat blijft en dat de oude doelpalen worden vervangen door onderhoudsvrije doelen.

Een meerderheid van de commissie was positief over de uitgangspunten van de notitie over de speelplekken. De bezuinigingen moeten leiden tot minder speelplekken met meer kwaliteit die aansluiten bij de doelgroepen in de wijk. Ook is het de bedoeling om meer schoolpleinen in te richten als openbare speelplek. De notitie vormt een van de grondleggers voor de nota Spelen, bewegen en sporten die in het voorjaar van 2013 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Referendumverordening

De kern van het debat over de wijziging van de referendumverordening draaide ook om inspraak. Het presidium dient voor de raadsvergadering van 27 september een aangepast voorstel in naar aanleiding van adviezen van het college en de referendumkamer. Een meerderheid van de commissie lijkt de aangepaste verordening te kunnen steunen.

De VVD liet weten tegen het referendum te zijn en tegen de aangepaste verordening. Ook de PvdA liet zich kritisch uit over dit raadsinstrument. De PvdA sprak over een te log, te duur, te juridisch en te langdurig instrument, waarbij de essentie verloren dreigt te gaan. Een referendum moet volgens de PvdA de inwoners van Delft een stem geven in grote zaken. Dat kan volgens die fractie ook via een peiling of onderzoek. De fractie kondigde aan voor de raadsvergadering met een nader initiatiefvoorstel te komen. Dat geldt ook voor de VVD die van plan is om haar initiatiefvoorstel om de verordening in te trekken uit de koelkast te halen. De VVD zei ook mee te willen denken over een initiatiefvoorstel van de PvdA. De meeste fracties lieten weten dat zij het voorstel om de referendumverordening te wijzigen nog intern willen bespreken. GroenLinks, D66, Stadsbelangen, ChristenUnie en CDA adviseerden positief.

Burgerparticipatie

De commissie boog zich ook over het onderwerp burgerparticipatie en de uitkomsten van een workshop die de commissie daarover eerder heeft gehouden. Met twee van die uitkomsten gaat de commissie verder aan de slag. In commissieverband wordt de Inspraak- en participatieverordening nog eens onder de loep genomen en een werkgroep uit de commissie gaat de mogelijkheden onderzoeken van digitale burgerparticipatie.

Aan het eind van de vergadering stond commissielid Gerard Kroon (PvdA) kort stil bij het feit dat Leja van der Hoek voor het laatst als commissievoorzitter optrad. Zij neemt op 27 september aanstaande afscheid als raadslid voor de VVD.

  

Pagina opties