Commissievergadering in teken van Kadernota

Dit item is verlopen op 14-07-2017.
14 juni 2017 – De commissie Algemeen staat op donderdag 22 juni helemaal in het teken van de Kadernota 2017. Het voltallige college en andere commissies zijn uitgenodigd voor de bespreking van deze nota die alle gemeentelijke beleidsterreinen omvat.

In de aanloop naar deze Kadernota is op 21 maart jl. een raadsmarkt gehouden om input vanuit de raad voor het stuk te verzamelen.

Het college schrijft in de Kadernota dat het financieel herstel van de gemeente verder doorzet. De nota 2017 beschrijft de keuzes die het college maakt en welke financiële ruimte hiervoor beschikbaar is. Op 11 mei jl. is in de commissie EFB een technische presentatie verzorgd over het financieel meerjarenbeeld in de Kadernota.

Inspreken

De fracties in de raad kunnen het college in deze commissievergadering richtinggevende uitspraken meegeven voor de komende begroting die na de zomer wordt ontvangen.

Insprekers kunnen op 22 juni ook hun zegje doen over de Kadernota. Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich van te voren aanmelden via: griffie@delft.nl.

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Raadszaal in het Stadhuis op de Markt.

Kadernota 2017 (incl. bijlagen)

Pagina opties