Commissievergadering in teken van Kadernota

Dit item is verlopen op 01-07-2016.
1 juni 2016 – De vergadering van de commissie Economie, Financien en Bestuur staat op donderdag 16 juni helemaal in het teken van de Kadernota 2016. Het voltallige college en andere commissies zijn uitgenodigd voor de bespreking van deze nota die alle gemeentelijke beleidsterreinen omvat.

Het college geeft in de nota aan dat Delft langzaam uit een diep financieel dal kruipt. De jaarrekening sluit met een positief resultaat, de stadsschuld wordt verminderd en er worden geen nieuwe bezuinigingstaakstellingen voorgesteld.

De Kadernota 2016 is lijviger dan in andere jaren. Dat komt omdat in deze nota ook een herijking van het Bestuursprogramma 2014-2018 is opgenomen. Verder heeft het college in het stuk een voorgesteld vervolg op  het rapport Delft, Parel in de Randstad verwerkt.

Inspreken

De fracties in de raad zullen het college in deze commissievergadering richtinggevende uitspraken meegeven voor de komende begroting die na de zomer wordt ontvangen.

Insprekers kunnen op 16 juni ook hun zegje doen over de Kadernota. Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich van te voren aanmelden via: griffie@delft.nl .

De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

Kadernota (met bijlagen)

Pagina opties