Commissievergadering begint vroeger

Dit item is verlopen op 05-11-2012.
5 oktober 2012 - De vergaderingen van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting beginnen op dinsdag 9 oktober een half uur vroeger dan gebruikelijk. De procedurevergadering start om 19.30 uur.  

In de aansluitende overlegvergadering die rond 19.50 uur begint wordt onder meer gesproken over de verplaatsing van de praktijkschool van het Grotius College naar de Borneostraat/Brasserskade.

De commissie buigt zich verder over de Uitvoeringsagenda Woonvisie, het raadsvoorstel om de verordening Startersleningen te wijzigen en de nota Zwembadenbeleid. Verder wordt ingegaan op de bestuursmodellen voor de nieuw te vormen GGD Haaglanden en de stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland plus het collegestandpunt over de ontwerp-jaarstukken 2011 van de GGD Zuid-Holland West.

Agenda procedurevergadering
Agenda overlegvergadering

Pagina opties