Commissievergadering begint vroeger

Dit item is verlopen op 18-07-2012.
18 juni 2012 - De procedurevergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting begint dinsdag 19 juni niet om 20.00 uur, maar om 19.30 uur.  

In de overlegvergadering die direct na de procedurevergadering begint, wordt onder meer gesproken over het raadsvoorstel over de sluiting van de Daltonschool in de Borneostraat en het Wmo-beleidsplan.

De commissie behandelt ook de tweede termijn van het Beleidskader Jeugd 2012-2015, de stand van zaken bij GGD Zuid-Holland West en het raadsvoorstel over de gefaseerde beschikbaarstelling van het budget voor Blauw (Erfgoed Delft) over de jaren 2012-2015.

Pagina opties