Commissievergadering begint iets vroeger

Dit item is verlopen op 10-07-2015.
10 juni 2015 – Vanwege de volle agenda begint de vergadering van de commissie Sociaal Domein op dinsdag 16 juni niet om 20.00 uur, maar om 19.45 uur. 

De overlegvergadering start hierdoor ook ongeveer een kwartier eerder, rond 20.00 uur. In deze vergadering bespreekt de commissie het voorstel over het lokaal inkoopplan Jeugdhulp Delft 2016. De commissie wordt ook om advies gevraagd over het voorstel inkoopkader/plan Wmo Begeleiding en Beschermd Wonen Delft 2016. Beide voorstellen worden in de raadsvergadering op donderdag 2 juli vastgesteld.

Dat geldt ook voor de aanvraag van de Stichting Islamitisch College. Het college stelt voor om het verzoek van deze stichting om een school te mogen oprichten af te wijzen. De raad neemt hierover op 2 juli een besluit.

Voorts bespreekt de commissie de uitvoeringsnota mantelzorg waardering en ondersteuning. Over deze brief van het college hoeft de raad geen besluit te nemen, maar wellicht dat fracties in de commissie aanleiding zien om moties in te dienen. In dat geval wordt dit agendapunt wel aan de raadsvergadering toegevoegd.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering 

Pagina opties