Commissies terug naar de raadszaal, raad nog niet

30 mei 2020 - De commissie Economie, Financiën en Bestuur houdt op dinsdag 2 juni een extra oordeelsvormende vergadering. Het wordt de eerste commissievergadering die sinds de afkondiging van de coronamaatregelen niet meer digitaal, maar ‘gewoon’ in de raadszaal wordt gehouden. Deze vergadering begint om 19.00 uur.

In het overleggedeelte bespreekt de commissie onder meer de voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019, verloop jaarwisseling 2019-2020 en de afweging ondersteuning Delftse journalistiek.

In de raadszaal zal volgens de richtlijnen van de RIVM een beperkt aantal commissieleden op voldoende afstand van elkaar het woordvoeren.

Insprekers kunnen ook hun zegje laten doen door de commissievoorzitter. U kunt uw standpunten over een onderwerp dat op de agenda van de commissievergadering staat vooraf mailen naar de griffie. De publieke tribune in de raadszaal blijft voorlopig gesloten. Pers en publiek kunnen deze vergadering rechtstreeks via de webcast bekijken.

De raadsvergaderingen kunnen volgens de richtlijnen voorlopig nog niet in de raadszaal worden gehouden. De raad vergadert daarom op donderdag 4 juni, vanaf 20.00 uur, opnieuw digitaal. In deze raadsvergadering worden de zienswijzen besproken op de financiële stukken van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Delft deel van uitmaakt. Ook deze vergadering kan rechtstreeks via de webcast worden bekeken.

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur

Agenda raadsvergadering

Pagina opties