Commissies oriënteren zich op jeugdzorg en innovatie

Dit item is verlopen op 20-05-2011.

20 april 2011 - Hoe staat het met de jeugdzorg en hoe kan de Delftse kenniseconomie verder worden ontwikkeld? Dat waren de centrale vragen die dinsdag 19 april onder de loep werden genomen door de commissie Samenleving en Volkshuisvesting en de commissie Middelen en Economie.  

Jeugdzorg staat hoog op de agenda van de gemeenteraad, omdat het kabinet die taak gaat overdragen aan de gemeente. Dat betekent een systeemwijziging die volgens deskundigen maar eens in de 30 jaar voorkomt. De commissieleden spraken hierover met diverse vertegenwoordigers van jeugdzorginstellingen. Die bespraken twee voorbeelden uit de praktijk van alledag. Daarnaast was er een vertegenwoordiger van VNG aanwezig om de beleidsmatige kant toe te lichten.

Bij Yes!Delft staken de Delftse commissieleden samen met hun Rotterdamse collega’s hun licht op bij twee innovatieve bedrijven. Yes!Delft is een bedrijvencentrum dat starters en wetenschappers helpt en ondersteunt bij het (door)ontwikkelen van hun bedrijf. In deze oriëntatie werd ook gesproken over de samenwerking met Rotterdam op het gebied van de kenniseconomie.

Pagina opties