Commissies bespreken jaarstukken 2009

Dit item is verlopen op 30-06-2010.

31 mei 2010 - De vier adviescommissies van de gemeenteraad bespreken deze maand het jaarverslag en de jaarrekening over 2009. In elke vergadering worden die onderwerpen uit de jaarstukken besproken die bij die commissie horen. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in de raadszaal.

De jaarrekening en het jaarverslag 2009 laten een negatief rekeningresultaat zien van 9,5 miljoen euro. Het college stelt de gemeenteraad te bedrag te dekken uit de algemene reserve.

De commissie Samenleving en Volkshuisvesting richt haar aandacht in de behandeling van de jaarstukken onder meer op de deelprogramma’s Zorg met Aandacht en Gezond en Actief. Ook Jeugd en Onderwijs en het deelprogramma Cultuur vallen onder deze commissie.

Daarnaast bespreekt de commissie de Regionale Gehandicaptenparkeerregeling en het besluit van het college om 25.000 euro te verlenen aan Ciccionina. De vergadering kan vanaf 20.00 uur live gevolgd worden via deze website.

Pagina opties