Commissies adviseren raad over begroting

Dit item is verlopen op 25-11-2012.
25 oktober 2012 - De behandeling van de programmabegroting 2013-2016 wordt op dinsdag 30 oktober en donderdag 1 november in het stadhuis voortgezet in vier commissievergaderingen. Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

De commissies geven de gemeenteraad advies over de begroting die op donderdag 8 november tijdens de raadsvergadering wordt vastgesteld.

De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid vergadert op 30 oktober in de commissiekamer. Deze commissie bespreekt onder meer bestuur, veiligheid en openbare orde, wijkaanpak en stadsbeheer, milieu en duurzame ontwikkeling. Van deze vergadering wordt een audio-opname gemaakt die kort na de vergadering beluisterd kan worden in het webcastportaal.

De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte vergadert op 30 oktober in de raadszaal. In deze vergadering komen onder meer ruimtelijke ordening, Spoorzone, verkeer en verkeer en de binnenstad aan bod. De vergadering wordt rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

De commissie Samenleving en Volkshuisvesting vergadert op donderdag 1 november in de raadszaal. In deze vergadering zal onder meer gesproken worden over arbeid en inkomen, brede school, integratie en inburgering, emancipatie, jongerenbeleid inclusief basis- en algemeen middelbaar onderwijs, sport, cultuur en wonen en studentenhuisvesting. De vergadering kan rechtstreeks worden bekeken via de webcast.

De commissie Middelen en Economie vergadert op 1 november in de commissiekamer. In deze commissie komen onder meer organisatie, financiën, grondexploitatie en vastgoed, middelbaar en hoger beroepsonderwijs en economie aan bod. De audio-opname van deze vergadering kan enkele dagen later via het webcastportaal worden beluisterd.

Inspreken

Wilt u tijdens een commissievergadering inspreken op een onderwerp? Dat kan. De inspreektijd is maximaal drie minuten; daarna kan nog een reactie op het commissiedebat van maximaal twee minuten worden gegeven. Het spreekrecht kunt u vooraf telefonisch via 015-2602416 of via griffie@delft.nl aanvragen bij de commissiegriffier. Het is ook mogelijk om aan het begin van de commissievergadering bij de voorzitter of commissiegriffier spreektijd aan te vragen.

Pagina opties