Commissie zet deur op een kier voor Lijm & Cultuur

Dit item is verlopen op 10-08-2015.
10 juli 2015 – Lijm & Cultuur krijgt tot 30 juli aanstaande de tijd om met een definitief voorstel te komen, dat door de financiers is bekrachtigd. Wethouder Ferrie Förster beloofde de commissie Economie, Financiën en Bestuur donderdag 9 juli dat het college in dat geval geen juridische stappen zet om het complex te sluiten en te ontruimen.  Daaraan voorafgaand moet  Lijm & Cultuur op 17 juli een voorstel op papier hebben gezet, dat aan een aantal financiële voorwaarden voldoet.

De wethouder deed die toezegging tijdens een extra vergadering die door het CDA met steun van diverse andere fracties was aangevraagd om de situatie rond Lijm & Cultuur te bespreken.


De gemeenteraad hief vorige week donderdag de geheimhouding op van een brief uit april, waarin aan de hand van bedrijfsmatige gegevens de stand van zaken werd toegelicht. Afgelopen maandag volgde een update van het college. In de stukken wordt de penibele financiële situatie van de evenementenorganisatie aan de Rotterdamseweg beschreven.


Ontruimen


In de laatste brief staat dat de gemeente na 1 juli de koopovereenkomst opzegt, overgaat tot het incasseren van openstaande facturen en aanzegging doet voor het ontruimen van de panden. In een toelichting van het college die voorafgaand aan de commissievergadering werd gegeven, werd duidelijk gemaakt dat Lijm & Cultuur financiële afspraken niet is nagekomen. Er is een koopschuld van 1 miljoen euro aan de gemeente, zes kwartalen achterstallige renteschuld van ruim 72.000 euro plus voor ruim drie ton aan openstaande rekeningen voor gas, water en licht. Alles bij elkaar moet Lijm & Cultuur om de koop rond te krijgen ongeveer 1,5 miljoen euro betalen.


Warm pleidooi


Directeur Antoinette Wijffels benadrukte net als vijf andere insprekers - die een warm pleidooi hielden voor het behoud van Lijm & Cultuur - dat sluiting van het complex een groot verlies voor Delft betekent.  Ze lichtte toe dat de moeizame opstart vooral samenhangt met de lange tijd die het de gemeente had gekost om tot een goed bestemmingsplan te komen. Ze vertelde verder over haar talrijke pogingen om met de gemeente tot een financiële oplossing te komen. De laatste poging dateerde van vorige maand toen ze opnieuw uitstel van de overdracht vroeg, plus een regeling om deels via een lening van de gemeente de financiering rond te krijgen. Het college kon zich daar niet in vinden en duldde geen uitstel meer.


Wijffels lichtte de commissie toe dat ze afgelopen weekend financiers heeft gevonden, waarmee de koopsom voor zeker 95% rond is. Verschillende fracties in de commissie vroegen haar om dat hard te maken, maar Wijffels gaf aan dat in dit stadium nog niet te kunnen. Ze wees op het vertrouwen dat er altijd tussen de gemeente en haar is geweest om Lijm & Cultuur vanaf 2004 van de grond te krijgen.


Veel vragen


De commissie had vooral veel vragen voor cultuurwethouder Förster en vastgoedwethouder Lennart Harpe. Nagenoeg alle partijen spraken hun steun uit om toch nog een laatste poging te wagen voor het behoud van Lijm & Cultuur voor Delft. Zij drongen er bij het college op aan om samen te zoeken naar een oplossing en om Lijm & Cultuur iets meer tijd te gunnen. Het CDA was één van de partijen die om uitstel vroeg en naarmate het debat vorderde werd die wens meer en meer in de commissie gedeeld.


Stadsbelangen wees ook op de actieve informatieplicht van het college. Fractievoorzitter Meuleman was niet blij met het antwoord van wethouder Förster op een vraag die hij buiten de commissie van 25 juni had gesteld. De wethouder liet volgens hem toen weten dat nog niet tot actie zou worden overgegaan en dat enkel de opgelegde geheimhouding van de brief zou worden opgeheven. Dat was geen juiste voorstelling van zaken van de wethouder, volgens het raadslid. Ook Onafhankelijk Delft was niet blij met het niet eerder informeren van de raad over de rekeningen die Lijm en Cultuur al langer niet betaalde. Onbehoorlijk bestuur en gezichtsverlies van het college, oordeelde die fractie daarover.


Coulance


D66 vond dat de kwestie, wanneer deze juridisch wordt, misschien beter door een rechter beoordeeld kan worden dan door de gemeenteraad. Ook STIP en de VVD toonden begrip voor de stap van het college om de gang naar de rechter te riskeren, omdat Lijm & Cultuur al vaker uitstel had gekregen zonder een financieel vooruitzicht te bieden. Net als Stadsbelangen en Onafhankelijk Delft stelde de SP dat het college de raad eerder had moeten informeren. GroenLinks drong aan op een nieuw gesprek en ook de PvdA adviseerde het college en Lijm & Cultuur er alles aan te doen om er samen uit te komen. De ChristenUnie pleitte voor een laatste keer coulance. Fractie Van Koppen vond ook dat dat deur op een kier moest worden gezet zodat een oplossing via een frisse wind binnen zou kunnen waaien.


Wethouder Förster ging in zijn beantwoording uitgebreid in op de financiële achtergronden van de kwestie. Zo ontkende hij dat er in de vorige collegeperiode een besluit was genomen over een betalingsregeling. De wethouder stelde de commissie verder gerust dat van ontruiming pas sprake is na een uitspraak van de rechter. Als Lijm & Cultuur de financiering van de koop niet rond krijgt, stelt de gemeente een tijdelijke beheerder aan en wordt een nieuwe exploitant voor het cultuurcomplex gezocht, waardoor de culturele doelstelling niet in gevaar zou komen.


Schriftelijk


De wethouder zei ook mondeling van Antoinette Wijffels te hebben gehoord dat er een financier zou zijn. Het college zou Lijm & Cultuur in eerste instantie tot 13 juli aanstaande de tijd willen geven om het voorstel schriftelijk te onderbouwen en te voorzien van een notariële verklaring en een schriftelijke bevestiging van de financiers. Verschillende fracties leek dat te kort dag.


Na een tweede schorsing liet wethouder Förster weten dat het college Lijm & Cultuur tot 17 juli de tijd zou geven om het voorstel op papier te zetten, dat vervolgens uiterlijk 30 juli door de financiers moet zijn bekrachtigd. Als het voorstel daarna goed is, dan is men eruit en kunnen vervolgens tot 1 oktober de puntjes op de i worden gezet, o.a. voor de kosten van gas, water en licht. Als het voorstel niet goed is, dan wordt door de gemeente vanaf 30 juli een gerechtelijke procedure gestart. Daarover kan dan door de raadsleden desgewenst in september nog in de commissie en de raad worden gesproken. Dit, voor het geval de raad die gerechtelijke procedure dan alsnog zou willen laten intrekken.
 

Pagina opties