Commissie wil vooruit met De Wending

Dit item is verlopen op 10-10-2008.

10 september 2008 – De leden van de commissie Wonen, Integratie, Jeugd, Zorg en Onderwijs hebben dinsdag 9 september uitvoerig gediscussieerd over de situatie rond wijkcentrum De Wending en de rol van Breed Welzijn Delft daarin.

Het horecadeel van het wijkcentrum werd tijdelijk door burgemeester Bas Verkerk gesloten, omdat er sprake zou zijn van drugsoverlast. Deze sluiting komt donderdag 11 september ter sprake in de commissie Wijk, Verkeer en Beheer. Die commissie behandelt dan het sluitingsbeleid zoals dat is vastgelegd in de nota Bestuurlijk Tegenhouden.

De Commissie WIJZO stond stil bij de beheerssituatie in het wijkcentrum en de rol van Stichting Breed Welzijn Delft (BWD). Breed Welzijn Delft beheert het wijkcentrum, waaronder het horecagedeelte. Wethouder Dick Rensen verzekerde de commissieleden dat de BWD er alles aan doet om de situatie in De Wending beheersbaar te maken. Na de verbouwing moet onder meer het overzicht in het gebouw verbeterd zijn.

Een voorstel van D66 en Stadsbelangen om via een kortdurend onafhankelijk onderzoek duidelijkheid te krijgen in de ontstane situatie werd niet door een meerderheid van de commissie overgenomen. De meeste fracties willen nu energie steken in het terughalen van de vrijwilligers die De Wending en de BWD de rug hebben toegekeerd. Ook wethouder Rensen wil zich daarvoor inspannen.


Ziekenhuis

In de rondvraag werd even stil gestaan bij de mogelijke verhuizing van het Reinier de Graaf ziekenhuis uit Delft. De commissie vroeg wethouder Dick Rensen om het niet zo ver te laten komen. Hij beloofde de commissie dat ook het college zijn best zal doen om het ziekenhuis voor Delft te behouden.


Jeugdzorg

Het college zal ook de wijzigingen van de commissie opnemen in zijn reactie op het ontwerp Beleidskader 2009-2012 en het uitvoeringsprogramma 2009 Jeugdzorg Haaglanden. Het stadsgewest wil de komende vier jaar de wachtlijsten aanpakken, de regeldruk verminderen en meer samenhang brengen tussen alle betrokken partijen in de jeugdzorg.


PerspeKtief

De CDA-fractie sprak tijdens de commissievergadering haar zorg uit over de financiële situatie van de Stichting PerspeKtief. De opvangorganisatie probeert momenteel weer financieel gezond te worden. Wethouder Dick Rensen stelde het CDA gerust dat dit geen consequenties heeft voor de hulpverlening.

Pagina opties