Commissie wil second opinion toezicht Spoorzoneproject

Dit item is verlopen op 20-10-2012.
20 september 2012 – Een werkgroep uit de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte gaat met wethouder Lucas Vokurka in gesprek  om een second opinion voor te bereiden over de wijziging in het sturingsmodel van het Spoorzoneproject waartoe door het college besloten is.  

Dat was woensdag 19 september in de extra overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte de uitkomst van het uitgebreide debat over het gewijzigde sturingsmodel van het project Spoorzone Delft.

De collegebrief die de commissie hierover besprak, maakt duidelijk dat onder meer door het wegvallen van het oude contract voor de gebiedsontwikkeling, de context van het project dusdanig is veranderd dat het formele toezicht van een Raad van Commissarissen op de BV Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone geen toegevoegde waarde meer heeft. De Raad van Commissarissen is daarom inmiddels opgeheven. In de brief doet het college de suggestie om te komen tot een raad van advies die toezicht houdt op het integraal geheel van gebiedsontwikkelingen.

Diverse fracties toonden zich verrast en ook overvallen door de brief van het college. Wethouder Vokurka gaf toe dat de commissie wellicht eerder bij deze wijziging van het sturingsmodel betrokken had kunnen worden, maar hij was stellig in zijn uitleg over de noodzaak om samen met de commissie te komen tot een alternatieve vorm van toezicht. De fracties van VVD en Stadsbelangen waren niet meteen overtuigd van de noodzaak om de Raad van Commissarissen op te heffen, omdat de gemeentelijke Spoorzone BV wel blijft bestaan. Een meerderheid van de commissie steunde vervolgens het VVD-voorstel om die noodzaak via een second opinion te laten onderzoeken en te kijken welke alternatieven er zijn voor een nieuw toezichtsorgaan. Ter voorbereiding op deze second-opinion zal een werkgroep uit de commissie met de wethouder bespreken wat de precieze wensen vanuit de commissie zijn.

Toezicht en controle op het Spoorzoneproject waren ook de belangrijke thema’s uit de notitie van een commissiewerkgroep over de follow-up van het rapport van Policy Research. De aanbevelingen over hoe de gemeenteraad meer grip en kennis kan krijgen over dit grootschalige project werden unaniem door de commissie aanvaard.

De bespreking van het voortgangsrapport Spoorzone Delft over het tweede kwartaal van dit jaar leidde tot diverse vragen uit de commissie. Wethouder Milène Junius liet weten dat ze begin 2013 de resultaten presenteert van het project vernieuwend fiets parkeren. Ook komt het college met een brief waarin de raad wordt geïnformeerd over het uitvoeringsontwerp openbare ruimte en de rol die de gemeenteraad daarin heeft. Verder kan de raad tweemaal per jaar een presentatie tegemoet zien over de herijking van de business case van het project.

Pagina opties