Commissie wil duurzaam aanlichten

Dit item is verlopen op 03-10-2009.

3 september 2009 - De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hebben dinsdag 1 september een positief advies gegeven over het voorgestelde beleid ten aanzien van het aanlichten van monumenten in de binnenstad.

De nota van het college hierover werd als hamerstuk doorgestuurd naar de raad van 24 september aanstaande. Wel werd als voorwaarde hieraan verbonden dat de commissie vóór de raadsvergadering een notitie ontvangt van wethouder Vuijk met een nadere toelichting op het aspect duurzaamheid bij aanlichten van de gebouwen.

De commissie was ook positief over de invoering van de Wet Investering Jongeren (WIJ). De nieuwe wet die vanaf 1 oktober in werking treedt moet voorkomen dat jongeren buiten de boot vallen. Onafhankelijk Delft vroeg wethouder Saskia Bolten aandacht voor jongeren die buiten het bereik zijn van de gemeente. De wethouder liet de fractie weten dat deze groep onbereikbare jongeren de aandacht heeft van het college en dat de inzet van de nieuwe wet ook gericht is op deze groep.

Pagina opties