Commissie wil concreet e-participatievoorstel

Dit item is verlopen op 06-03-2013.
6 februari 2013 – De werkgroep e-participatie heeft dinsdag 5 februari in de overlegvergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid het verzoek gekregen om de notitie met aanbevelingen over digitale middelen om burgers mee te laten praten over het beleid verder uit te werken in een raadsvoorstel.

Het debat over burgerparticipatie was voor inspreker Cees Huijser aanleiding de commissie te vragen Delftenaren de kans te geven naast commissievergaderingen ook in te spreken bij raadsvergaderingen. Geen van de fracties nam dat idee over.

Dat gold wel voor de aanbevelingen van de werkgroep e-participatie. De werkgroep werd vorig jaar door de commissie ingesteld met de opdracht om te kijken hoe de burgers van Delft op een moderne manier nauwer betrokken kunnen worden bij het besluitvormingsproces van de raad.

Een van de aanbevelingen om de website van de gemeenteraad interactiever te maken, werd door de meeste fracties overgenomen. Aarzelingen waren er in de commissie bij het gebruik door de raad van Facebook en een Twitterscherm tijdens vergaderingen. De PvdA liet weten voorstander te zijn van een raadspanel dat bij grote besluiten als een representatief klankbord voor de raad en eventueel als alternatief voor een referendum gebruikt zou kunnen worden. Ook de ChristenUnie steunde die mening. Andere fracties zeiden meer te zien in het doelgericht en met mate peilen van meningen in de stad via het Delft Internet Panel. De werkgroep kreeg het verzoek de aanbevelingen verder uit te werken.   

Enkele fracties gingen in het debat ook in op de participatienota en -verordening uit 2005 die volgens sommige partijen allebei de houdbaarheidsdatum naderen. Wethouder Stephan Brandligt zei dat het college niet de intentie heeft de nota te actualiseren. Ook ging hij niet in op opmerkingen die werden gemaakt over beginspraak; het middel van het college om aan het begin burgers mee te laten praten over een groot project. Het college laat nu jaarlijks via de Kaderbrief weten welke nota’s voor beginspraak in aanmerking komen. Volgens GroenLinks moet dat meer gestructureerd en zou dat beter passen bij de begrotingsbehandeling. Stadsbelangen pleitte voor een meer onderbouwde aanpak van beginspraak door het college.

 

Pagina opties