Commissie vraagt college om langdurige planning

Dit item is verlopen op 06-10-2019.
6 september 2019 – In de procedurevergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur hebben commissieleden van diverse fracties op donderdag 5 september hun zorgen uitgesproken over het opnieuw uitstellen van de overlegvergadering van deze commissie.

Die vergadering ging donderdagavond voor de derde maal in een half jaar tijd niet door, vanwege een gebrek aan vergaderpunten. D66 stelde voor dat het college wordt gevraagd om een soort doorlopende agenda, waarin de raadscommissies kunnen zien wanneer welke onderwerpen aan bod komen.

Meerdere fracties steunden die suggestie, waarbij de ChristenUnie erop wees dat het college ook eerder aan de bel moet trekken wanneer ze verwacht dat termijnen die bijvoorbeeld in moties staan niet worden gehaald.  Wat de VVD betreft moeten de commissieleden ook de hand in eigen boezem steken en scherper letten op het agenderen van stukken voor de overlegvergadering.

Het CDA stelde voor om ook de werkdruk van de diverse commissies onder de loep te nemen. Terwijl de overlegagenda van de commissie EFB donderdagavond leeg was, vergadert de commissie Ruimte en Verkeer vanwege een overvolle agenda volgende week twee avonden.

Pagina opties