Commissie tevreden over huisvestingsplan scholen

Dit item is verlopen op 22-07-2012.
22 juni 2012 – In de commissie Middelen en Economie is donderdag 21 juni met tevredenheid gereageerd op het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs Delft. In dit plan is de toekomstige huisvesting van de Delftse middelbare scholen opgenomen.

De plannen omvatten onder meer de bouw van een VMBO campus in de Spoorzone. Hiervoor wordt het beroepsgerichte VMBO van het Grotius tijdelijk samen gehuisvest met het VMBO van het CLD in de Juniusstraat. De commissie was ook zeer te spreken over de ambitie om de techniekketen in het Delftse onderwijs van VMBO tot TU sluitend te maken met de komst van een technische MBO-school. Wethouder Lucas Vokurka lichtte toe dat het voor het is eerst dat gemeente en scholen op deze manier de onderwijshuisvesting voor de komende jaren regelen.

Rekenkamerrapport

De bespreking van het Rekenkamerrapport over het Delftse informatiebeleid bracht wethouder  Vokurka tot de toezegging dat hij over de contouren van de beleidsvisie met de commissie in gesprek gaat; voordat voor 1 november a.s. de definitieve uitwerking wordt aangeboden aan de raad. Het raadsvoorstel om de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen staat op 28 juni als hamerstuk op de agenda van de raad.

Regionale Belasting Groep

Dat geldt ook voor het voorstel om Delft te laten toe treden tot de Regionale Belasting Groep. Op dit moment heft die groep de belasting al voor twee hoogheemraadschappen en Delft treedt als eerste gemeente toe. De samenwerking moet leiden tot meer efficiency en daarmee  tot kostenbesparingen. Op verzoek van onder andere Stadsbelangen koppelt het college nog terug hoe met de aandachtspunten van de ondernemingsraad wordt omgegaan. De PvdA riep op om te waken voor een te dure directeur. Het college verwacht dat ook andere gemeenten in de toekomst tot de RBG toetreden.

Pagina opties