Commissie stemt in met wervingscampagne

Dit item is verlopen op 21-02-2009.

21 januari 2009 – In de commissie Bestuur, Middelen en Economie is dinsdag 20 januari het licht op groen gezet voor de wervingscampagne Word raadslid in Delft. Ook stond de commissie stil bij de programma-aanpak Water. 

De campagne wil een pool aanboren van potentiële raads- en commissieleden die anders niet via bestaande politieke partijen wordt geworven. De campagne onderstreept het belang van het raadswerk en dat het voor iedere burger toegankelijk is. De campagne sluit aan bij een landelijke ontwikkeling die een dreigend tekort aan raadsleden signaleert.


Toezeggingen

Bij de behandeling van de programma-aanpak Water kwam wethouder Ronald Vuijk met drie toezeggingen over de brug. Hij kondigde aan dat hij in de volgende commissievergadering de vlaggen van Delft en de EU presenteert. Daarnaast komt hij in diezelfde vergadering terug op de bemensing en een herschikking van het budget van de programma-aanpak Water. De wethouder beloofde de commissie ook op gezette tijden te rapporteren over het open gaan van een nautisch centrum.


Gedragscode

Alle partijen in de commissie, met uitzondering van Leefbaar Delft, SP en Onafhankelijk Delft, adviseren de gemeenteraad positief over een wijziging van de gedragscode voor raadsleden. De wijziging bepaalt dat raadsleden op het internet geen namen van individuele ambtenaren noemen. Omdat het college politiek verantwoordelijkheid is, is het onwenselijk dat ambtenaren worden betrokken in discussies met raadsleden. Zij kunnen immers niet of nauwelijks reageren op uitingen van raadsleden zonder daarbij afbreuk te doen aan de politieke verantwoordelijkheid van collegeleden.
 

Pagina opties