Commissie staat stil bij schuldhulpverlening

Dit item is verlopen op 15-05-2013.
15 april 2013 - In de overlegvergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting worden op dinsdag 16 april de jaarrapportage Schuldhulpverlening 2012 en de nota Budgetbeheer besproken.

De gemeenteraad neemt op 25 april geen besluit over deze onderwerpen, maar tijdens de raadsvergadering van 21 februari werden twee ingediende moties aangehouden. De indieners van de moties wordt gevraagd of ze deze moties in de eerstvolgende raadsvergadering in stemming willen brengen of dat ze de moties willen intrekken.

Op de agenda van de overlegvergadering staan verder de collegereactie op burgerbrieven over het huisuitzettingsbeleid van DUWO, het rapport Organisatie en Besturing Werkbedrijf en de collegebrief over de nota Hervorming educatief aanbod.

De overlegvergadering begint aansluitend aan de procedurevergadering die om 20.00 uur in de raadszaal van start gaat.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties