Commissie staat stil bij afronding autoluwplus

Dit item is verlopen op 13-02-2012.
Het deel van de binnenstad richting Doelenplein wordt voorlopig niet autoluw. Dat bleek uit de antwoorden die wethouder Milène Junius donderdag 12 januari in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte gaf op vragen van STIP, SP en GroenLinks over de afronding van autoluwplus.

De fracties stelden hierover vragen, omdat de poller aan de Molslaan, in afwijking van het advies van de raad, door het college niet naar de Beestenburg wordt verplaatst en er ook geen afsluitpaaltje in de Kloksteeg komt. In de visie van STIP is de autoluwe binnenstad nog niet optimaal. De fractie was benieuwd of het autoluwe gebied nog wordt uitgebreid richting Doelenplein en of er onderzoek wordt gedaan naar de verkeersdrukte in dat deel van de binnenstad. De SP noemde de autoluwe binnenstad een zegen voor iedereen en merkte op dat er gewaakt moet worden, onder meer door het niet verplaatsen van de poller in de Molslaan, dat het beleid verrommelt. GroenLinks vroeg aandacht voor foutparkeren op het Vrouwenregt. En net als STIP wilde GroenLinks weten of er een fase 5 komt in het autoluw maken van de binnenstad.

Voorlopig gaat dat niet door zei wethouder Junius. Het geld ontbreekt en er moet een alternatief worden gevonden voor de circa 400 parkeerplaatsen die dan in de buurt van het Doelenplein verdwijnen. De wethouder beaamde dat parkeren op het Vrouwenregt niet is toegestaan. Daarvan zal ze melding doen. Het onderzoek naar de verkeersintensiteit waar STIP om vroeg wordt volgend jaar uitgevoerd.

In de rondvraag liet wethouder Junius op vragen van GroenLinks weten dat de onveilige situatie op de Zuidwal wordt aangepakt. De verkeerslichten vallen er regelmatig uit en verkeersregelaars staan er dan niet direct om het verkeer in goede banen te leiden. Daar komt volgens Junius verandering in. Er komt een systeem dat de politie waarschuwt verkeersregelaars in te zetten wanneer de verkeerslichten kapot zijn. De verkeersregelaars zijn thans ook tijdens de spitsuren paraat op de Zuidwal. GroenLinks vroeg ook naar de verkeersmaatregelen op de Van Foreestweg na een dodelijk ongeval vorige maand op de oversteekplaats. Bij die oversteek komt een extra verkeerslicht.

STIP en CDA vroegen de wethouder ook aandacht voor de Zuidwal waar vanaf 6 februari veel meer fietsers zullen gaan rijden, omdat het stationstunneltje dicht gaat. De wethouder kondigde aan dat fietsers dan op een tweerichtingfietspad aan de oostzijde van de Westvest kunnen rijden.

Onafhankelijk Delft wilde weten wanneer de tekening gereed is van het verlaagde stadskantoor. Binnenkort, aldus wethouder Junius. En de PvdA vroeg en kreeg aandacht van de wethouder voor de hoge snelheden van het autoverkeer op de Voorhofdreef. Junius laat er naar kijken.

Pagina opties