Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte in twee delen

Dit item is verlopen op 30-06-2012.
30 mei 2012 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte houdt in juni een overlegvergadering die is verdeeld over twee avonden.   

De commissie begint op donderdag 7 juni om 20.00 uur met de procedurevergadering. Aansluitend vindt de overlegvergadering plaats. Hierin wordt onder meer gesproken over het voorontwerpbestemmingsplan Binnenstad,  ontwerpbestemmingsplan Nieuwlaan, de kwartaalrapportage Spoorzone en een collegebrief over parkeren in de Spoorzone.

Een week later, op donderdag 14 juni, praat de commissie vanaf 20.00 uur verder over onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkelingen in het Spoorzonegebied zoals de brief van het college over de nieuwe Grond Uitgifte Overeenkomst met Ballast Nedam Ontwikkeling en de rapportage over de serie van drie bijeenkomsten van de raad over de gebiedsontwikkeling Spoorzone. Naast deze onderwerpen staat ook de bespreking gepland van de voortgangsrapportage Tramlijn 19.

Pagina opties