Commissie Sociaal Domein vergadert later

Dit item is verlopen op 26-09-2015.
26 augustus 2015 - De vergadering van de commissie Sociaal Domein wordt op dinsdag 1 september voorafgegaan door een presentatie door Delft voor Elkaar. De procedurevergadering begint hierdoor rond 20.45 uur; de overlegvergadering omstreeks 21.00 uur. 

De presentatie van Delft voor Elkaar begint om 19.30 uur en wordt net als de commissievergadering rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

In de overlegvergadering bespreekt de commissie onder meer het jaarverslag 2014 van het Instituut Sociaal Raadslieden en het jaarverslag 2014 van het college over het handhavingsbeleid sociale zekerheid.  Daarnaast wordt de commissie om advies gevraagd over het raadsvoorstel Wijzigingsbesluit GR Regionaal Inkoopbureau H10.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering 

Pagina opties