Commissie sluit vergaderseizoen met volle agenda

Dit item is verlopen op 01-08-2019.
1 juli 2019 – In de laatste overlegvergadering voor het zomerreces staat de commissie Algemeen op donderdag 4 juli een volle agenda te wachten. 

De commissie buigt zich in deze vergadering onder meer over de voorstellen Verordening Voorzieningen fracties raads- en commissieleden 2019 en Fractieverantwoordingen 2018. Daarnaast bespreekt de commissie het voorstel Fonds Delft 2040 en het voorstel om de Verordening Jeugdhulp Delft aan te passen.

Verder komen de uitvoeringsagenda Langer en Weer Thuis en de evaluatie 2014-2018 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (startersleningen) aan bod. 

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat. Daaraan voorafgaand wordt vanaf 19.45 uur het Delfts Kwartiertje gehouden. In dit kwartier kunnen  de fracties vooraf aangekondigde vragen stellen aan de leden van het college.

Agenda Delfts Kwartiertje

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties