Commissie Samenleving oriënteert zich op Wmo

Dit item is verlopen op 01-10-2010.

01 september 2010 - De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting nemen op 14 en 28 september, tijdens twee externe oriëntaties, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onder de loep.

De commissie bereidt zich hiermee voor op de discussie die later rond de nieuwe Wmo-nota van het college van b en w gevoerd wordt.

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt er sinds 2007 voor dat mensen, die om wat voor reden dan ook uit de boot dreigen te vallen, toch kunnen blijven meedoen in de maatschappij.

Op 14 september wil de commissie meer te weten komen over de beleidsmatige kant van de Wmo en over de manier, waarop de wet wordt uitgevoerd. De commissie gaat in gesprek met diverse deskundigen. De bijeenkomst wordt gehouden in het Startpunt wonen zorg en welzijn in de Van Bleyswijckstraat.

Op 28 september gaat de commissie in het stadhuis in gesprek met verschillende lokale en regionale organisaties die veel te maken hebben met de uitvoering van de Wmo, zoals de Wmo-raad en Zorgbelang Zuid-Holland. De aandacht van de commissieleden is dan vooral gericht op de gevolgen die de Wmo in de praktijk heeft.

Pagina opties