Commissie richt aandacht op Wmo

Dit item is verlopen op 15-10-2010.

15 september 2010 - De leden van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting hebben dinsdag 14 september in het Startpunt Wonen, Zorg en Welzijn (WZW) een externe oriƫntatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gehouden.

De commissieleden lieten zich door diverse deskundigen, waaronder DIVA-directeur Jeanet van der Burg en Startpuntconsulent Marjan Hamakers, informeren over de praktische en beleidsmatige kant van de Wmo. DIVA Delft is een organisatie die zich via dienstverlening, informatie, voorlichting en advies richt op de maatschappelijke zelfstandigheid en participatie van de Delftse burger. Participeren oftewel meedoen door ouderen en mensen met een functiebeperking in het bijzonder is een van de doelstellingen van de Wmo.
Het Startpunt WZW is in Delft de centrale plek waar de burger terecht kan voor het aanvragen van Wmo-voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, vervoers- en rolstoelvoorzieningen.

Bob van der Meijden, projectleider Wmo van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaf een toelichting op het ontstaan van de Wmo en de recente ontwikkelingen. Daarnaast vertelde Nanneke Lautenbach, programmamanager Wonen Zorg Welzijn van de gemeente Delft, over de uitvoering van de Wmo in Delft.

De commissie laat zich op 28 september in het stadhuis verder informeren over de Wmo, maar dan komen de Wmo-doelgroepen aan het woord. De commissieleden bereiden zich hiermee voor op het debat dat in de komende periode gevoerd zal gaan worden met het college van b en w over de nieuwe Wmo-verordening.

Pagina opties